Skadeservice

Skadeservice

Udkald


Sikring af brændte huse

Opsugning af vand i oversvømmede kældre

Afdækning af tag efter storm

Afdækning af vinduer efter brandRengøring


Rengøring efter brandskader

Rengøring efter skybrud

Rensning af møbler og tæpper

Afrensning af graffiti

Isblæsning af brændte trækonstruktionerFjernelse af lugt


Fjernelse af lugt efter brand- og røgskader

Ozon-behandling

LugtsaneringFlytning og opbevaring


Vi tilbyder hjælp til flytning og opbevaring af skadet indboDokumentation


Alle skader fotoregistreres med digitale billeder

Alle vandskader afsluttes med fugtmålerapport

Alle skimmelsvampopgaver afsluttes med målerapport